8 Nawyków

8 Nawyków (lub 8N) to mój własny kodeks postępowania, a zarazem autorski koncept, który ma na celu pomoc w prowadzeniu świadomego życia opartego na wartościach.  Kodeks 8N znajduje się poniżej i jest dostępny w języku polskim i angielskim.

Zachęcam do wprowadzenia nawyków w życie i dzielenia się nimi z innymi.

Wersja polska:

8 NAWYKÓW

Mój osobisty kodeks postępowania

Szukaj powodu

Bądź świadom swoich wartości. Trzymaj się wizji, ale pozostań otwarty na nowe pomysły. Myśl o przyczynach i skutkach. Żyj świadomie i sprawiaj, by twoje działanie robiło różnicę.

Wnoś wartość

Czas jest cenny, więc nie marnuj go. Podejmuj rozsądne decyzje i bądź za nie odpowiedzialny. Promuj zrównoważone, długotrwałe rozwiązania.

Redukuj

Skup się właściwych sprawach. Miej jasny obraz. Unikaj rozproszenia. Pozbądź się niepotrzebnych rzeczy.

Troszcz się

Dbaj o najbliższych. Utrzymuj cenne relacje. Bądź na miejscu. Słuchaj i wspieraj. Nie rań. Dziel się wiedzą i doświadczeniem.

Szanuj

Okazuj szacunek i oczekuj tego samego od innych. Doceniaj różnice. Nie osądzaj pochopnie. Dotrzymuj zobowiązań.

Komunikuj mądrze

Bądź przejrzysty. Dopytuj dlaczego i tłumacz dlaczego. Mów krótko i prosto. Przechodź do sedna. Żadnej „galaretki”. Pracuj ciszą.

Bądź opanowany

Inteligencja emocjonalna to klucz. Pomyśl dwa razy. Staraj się zrozumieć. Negatywne emocje nie rozwiązują problemów, ale mogą tworzyć kolejne. Ćwicz oddech i uśmiech.

Usprawniaj

Wiedza to podstawa. Zawsze jest coś, czego można się nauczyć. Dąż do ciągłych usprawnień wokół siebie.

 

In English:

THE 8 HABITS

My personal code of conduct

 

Find purpose

Know your values. Stick to your vision, but remain open for ideas. Think about cause and effect. Live deliberately and make a difference.

Add value

Time is valuable, so don’t waste it. Take reasonable decisions and keep yourself accountable for them. Promote sustainable solutions.

Reduce

Focus on the right things. Sharpen your vision. Avoid distractions. Let go of unnecessary things.

Care

Care about the closest ones. Maintain valuable relationships. Be there. Listen and support. Do not harm. Share knowledge and experience.

Respect

Show respect and expect it from others. Appreciate differences. Delay judgement. Keep commitments.

Communicate wisely

Be transparent. Ask why and explain why. Keep it short and simple. Get to the point. No „jelly”. Use silence.

Stay calm

Emotional intelligence is the key. Think twice. Seek to understand. Negative emotions don’t solve problems, but can create even more problems. Practice breathing and smiling.

Improve

Knowledge is king, and there is always something to learn. Strive to continuously improve the world around you.